이지은_아이유
이지은_아이유
이지은_아이유
이지은_아이유이지은_아이유이지은아이유
이지은_아이유community
dlwlrma
2020. 8. 11. AM 0:00

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
karyo
2020. 8. 9. AM 5:00

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
smile
2020. 8. 11. AM 0:31

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Roroya_Nanaya
2020. 8. 11. AM 0:59
예뻐 예뻐! 💜
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Bạch Tiểu Nhi
2020. 8. 10. PM 11:06
#CHOEAEDOL #BTS Hiện tại đứng thứ 2 xếp hạng BTS !
Người giới thiệu:Bạch Tiểu Nhi

http://welcome.myloveidol.com
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
GFRIEND EUNHA
2020. 8. 1. PM 10:07
💖
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
MinIU
2020. 8. 11. AM 0:27

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Czyrene Ysabel
2020. 8. 11. AM 0:11

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
blondepeach
2020. 8. 10. PM 11:55

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
예쁜 지은
2020. 8. 11. AM 0:28

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
alaeniemaruhom18@gmail.com
2020. 8. 11. AM 1:00

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Roroya_Nanaya
2020. 8. 11. AM 0:59
https://youtu.be/Q0xvVgKJxfs
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
°x°
2020. 8. 11. AM 0:55

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
karyo
2020. 8. 11. AM 0:52

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
karyo
2020. 8. 11. AM 0:52

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Nguyễn Vũ Minh Anh
2020. 8. 11. AM 0:51
She is my angle. I love she so much.
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
AkoCIu
2020. 8. 11. AM 0:36
https://youtu.be/2OV83ysWzf4
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
AkoCIu
2020. 8. 11. AM 0:36
👸❤
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
MinIU
2020. 8. 11. AM 0:31
https://youtu.be/CQ6sNWBKl78
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
JiEunIU16
2020. 8. 11. AM 0:31
https://youtu.be/TgOu00Mf3kI
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
JiEunIU16
2020. 8. 11. AM 0:25

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Anggie24
2020. 8. 11. AM 0:14

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
MOONBYUL
2020. 8. 11. AM 0:12

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
이소민
2020. 8. 11. AM 0:03
아이유와 함께하는 집콕 바캉스
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Kookie Bun
2020. 8. 10. PM 11:37

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
F1
2020. 8. 10. PM 11:14

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
IuSiAko
2020. 8. 10. PM 11:12
❤👸
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
兩岸
2020. 8. 10. PM 11:05

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
SK99
2020. 8. 10. PM 10:52

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Pgt
2020. 8. 10. PM 10:52
❤️
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
queeun
2020. 8. 10. PM 10:51
https://youtu.be/TgOu00Mf3kI
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Pgt
2020. 8. 10. PM 10:51
https://youtu.be/13waMB9vDJQ
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
queeun
2020. 8. 10. PM 10:51

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
queeun
2020. 8. 10. PM 10:51

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Pgt2
2020. 8. 10. PM 10:49
❤️
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
13851385
2020. 8. 10. PM 10:29
.........
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Warintorn
2020. 8. 10. PM 10:25

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Warintorn
2020. 8. 10. PM 10:25

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Choi Soobin Fairy
2020. 8. 10. PM 10:25
😘😘😘😘😘

https://m.youtube.com/watch?v=9HB0vdySEq0
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Baby IU
2020. 8. 10. PM 10:14

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
yhanxiux
2020. 8. 10. PM 10:01

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
°x°
2020. 8. 10. PM 10:01

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
옐서찡❤
2020. 8. 10. PM 9:59
유애나 (ft.삐삐)
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
suraya
2020. 8. 10. PM 9:58
https://youtu.be/VIKF2kQIPGo
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
jihyobias❤
2020. 8. 10. PM 9:53
Vote For IU❤❤❤
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
Maryam Musavian
2020. 8. 10. PM 9:53

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
kimchi_13
2020. 8. 10. PM 9:47
https://www.youtube.com/watch?v=Co11M32U-ck&feature=share
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
cactusiskawaii
2020. 8. 10. PM 9:47
💜
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
willabyuu_
2020. 8. 10. PM 9:44
이런 엔딩 🎶🎶🎶
https://youtu.be/Rh5ok0ljrzA
이지은_아이유
Vote
Comment
Share
suraya
2020. 8. 10. PM 9:42

이지은_아이유
Vote
Comment
Share
schedule2020. 8. 11. Tue
2020. 8.
SunMonTueWedThuFriSat